Nathan tuyển Chuyên gia

Công ty tư vấn Nathan Associates Inc. (Nathan) cần tuyển nhiều vị trí chuyên gia tham gia Dự án do USAID tài trợ tại Việt Nam.

Thông tin chi tiết và cách thức ứng tuyển vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 7/5/2020