FFI tuyển Cán bộ quản lý dự án

Fauna & Flora International tại việt Nam – tổ chức phi chính phủ của Anh, cần tuyển 01 Cán bộ quản lý dự án, làm việc trong thời gian 12 tháng tại tỉnh Hà Giang.

Liên hệ:

Lê Hồng Việt – Trợ lí hành chính

Địa chỉ: 340 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 04 3719 4117 – Fax: 04 3719 4119

Hạn cuối nộp hồ sơ: 15/11/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.