El Nino 2016 sẽ là đợt mạnh kỷ lục và kéo dài nhất

ThienNhien.Net – El Nino – hiện tượng nóng lên của bề mặt nước biển, được dự báo sẽ tiếp tục đến giữa năm 2016.

Như vậy, đây sẽ là đợt El Nino mạnh kỷ lục và kéo dài nhất trong vòng 60 năm qua (so với mức đỉnh điểm năm 1997-1998) gây tác động lớn đến khí hậu tại Việt Nam.

El Nino - hiện tượng nóng lên của bề mặt nước biển, được dự báo sẽ tiếp tục đến giữa năm 2016. Như vậy, đây sẽ là đợt El Nino mạnh kỷ lục và kéo dài nhất trong vòng 60 năm qua (so với mức đỉnh điểm năm 1997-1998) gây tác động lớn đến khí hậu tại Việt Nam.

Nguồn: