Tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép

ThienNhien.Net – Ngày 19-8, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, đã ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương và các đơn vị chức năng liên quan, tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý, ngăn chặn tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép, đồng thời, tổ chức rà soát, thống kê toàn bộ diện tích rừng bị phá và đất lâm nghiệp bị lấn, chiếm trái phép để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tàn phá rừng ở Quảng Nam
Tàn phá rừng ở Quảng Nam

Đối với các hành vi phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép đã xác định được đối tượng vi phạm thì tiến hành xác lập hồ sơ vi phạm để xử lý theo quy định của pháp luật, buộc trả lại diện tích đất đã lấn, chiếm trái phép cho đơn vị chủ rừng hoặc giao UBND các xã, thị trấn  quản lý…

Nếu địa phương, đơn vị nào để xảy ra tình trạng phá rừng, lấn, chiếm đất lâm nghiệp trái phép mà không phát hiện, chậm phát hiện hoặc chưa chỉ đạo xử lý kịp thời thì tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định của pháp luật.