Sa Pa chìm trong tuyết, độ dày tuyết phủ tới 10cm

ThienNhien.Net – Sáng 24/1, tại Sa Pa (Lào Cai), băng tuyết đã phủ trắng thị trấn kéo dài từ khu vực Trạm tôn đến địa phận xã Trung Chải dài khoảng 25km, độ dày tuyết phủ có nơi lên tới 10cm.

Tuyết rơi trắng các mái nhà tại thị trấn Sa Pa (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi trắng các mái nhà tại thị trấn Sa Pa (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi trắng các mái nhà, vườn cây ở thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi trắng các mái nhà, vườn cây ở thị trấn Sa Pa. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi dày phủ kín lên xe ôtô. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi dày phủ kín lên xe ôtô. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi trắng các mảnh vườn tại khu vực đèo Ô Quý Hồ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi trắng các mảnh vườn tại khu vực đèo Ô Quý Hồ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi tại khu vực đèo Ô Quý Hồ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi tại khu vực đèo Ô Quý Hồ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi tại khu vực đèo Ô Quý Hồ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi tại khu vực đèo Ô Quý Hồ. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi trắng trên các phương tiện xe máy để ngoài trời (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi trắng trên các phương tiện xe máy để ngoài trời (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi trắng trên các phương tiện xe máy để ngoài trời (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi trắng trên các phương tiện xe máy để ngoài trời (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Người dân lùa trâu từ trên núi về nhà để tránh rét (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Người dân lùa trâu từ trên núi về nhà để tránh rét (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi trắng trên các phương tiện xe máy để ngoài trời (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Tuyết rơi trắng trên các phương tiện xe máy để ngoài trời (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)
Nguồn: