Nổ nhà máy pháo hoa ở Trung Quốc, 10 người thiệt mạng