NCA tuyển tư vấn

Tổ chức Norwegian Church Aid (NCA) cần tuyển tư vấn tiến hành khảo sát các vấn đề liên quan tới biến đổi khí hậu trên địa bàn 7 xã thuộc huyện  Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Hạn chót nộp hồ sơ16/5/2014.

Thông tin chi tiết xem thêm tại đây.