Kiểm tra thông tin nhà máy thủy điện chưa trả nợ rừng

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra thông tin hàng chục nhà máy thủy điện, công trình khai khoáng ở tỉnh Quảng Nam chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ rừng hoặc không thực hiện trồng rừng thay thế trong nhiều năm qua.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trước đó, Cổng TTĐT Chính phủ, Văn phòng Chính phủ có Điểm thông tin, báo chí liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành, trong đó có tin: “Hàng chục nhà máy thủy điện, công trình khai khoáng ở tỉnh Quảng Nam chưa thực hiện nghĩa vụ trả nợ rừng hoặc không thực hiện trồng rừng thay thế trong nhiều năm qua,…”.

Theo phản ánh, Quảng Nam là địa phương có diện tích trồng rừng thay thế lớn do hàng loạt thủy điện đã lấy mất nhiều diện tích rừng ở vùng đầu nguồn, nhưng không ít dự án lấy đi hàng trăm ha rừng qua nhiều năm vẫn chưa xong hồ sơ thủ tục “trả nợ” rừng. Nhiều nhà máy thủy điện không thực hiện trồng rừng thay thế theo phương án đã được phê duyệt, buộc điều chỉnh phương án nên chậm tiến độ…

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương kiểm tra, giải quyết vấn đề nêu trên.