Điều tra các quần thể hổ hiện có ở Việt Nam

Tăng cường công tác thực thi pháp luật chống các tội phạm vi phạm các quy định về bảo vệ hổ và động vật hoang dã - Ảnh minh họa

ThienNhien.Net –  Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xúc tiến đánh giá việc nuôi thí điểm hổ, đồng thời thực hiện điều tra các quần thể hổ hiện có ở Việt Nam để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ, ngành có liên quan tổ chức thực hiện tốt cam kết của nước ta tại Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu và Tuyên bố Saint Peterburg về bảo tồn hổ.

Tại Hội nghị Thượng đỉnh toàn cầu về bảo tồn hổ từ ngày 21 – 24/11/2010 diễn ra tại thành phố Saint Petersburg (Nga), Đoàn Việt Nam do Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Bùi Cách Tuyến làm Trưởng đoàn tham dự Hội nghị, đã đem đến Hội nghị cam kết thực hiện mục tiêu chung của Sáng kiến toàn cầu về bảo tồn hổ, trong đó nhấn mạnh Việt Nam xác định công tác bảo tồn hổ như là một hợp phần quan trọng trong nỗ lực bảo tồn đa dạng sinh học.

Hội nghị đã thảo luận và thông qua hai văn bản quan trọng, đó là Chương trình toàn cầu về bảo tồn hổ và Tuyên bố chung Saint Petersburg về bảo tồn hổ.

Cũng liên quan đến việc bảo tồn hổ, tháng 4/2007, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản đồng ý với đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc xử lý nuôi nhốt hổ trái phép tại tỉnh Bình Dương. Vào thời điểm đó, một số tổ chức, cá nhân tại Bình Dương đã mua hổ và một số động vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm không rõ nguồn gốc để nuôi nhốt trái với quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật liên quan ở thời điểm mua và các văn bản pháp luật hiện hành. Đàn hổ được các tổ chức, cá nhân nuôi nhốt hầu như không thể trả lại hoang dã. Vì vậy, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã đề nghị tiếp tục cho nuôi thí điểm đàn hổ theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo điều kiện về an toàn đối với người nuôi và nhân dân trong vùng; chăm sóc, duy trì, phát triển động vật lâu dài phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế.

Được biết, trong nhiều năm qua, quần thể hổ ở Việt Nam cũng như ở các quốc gia có hổ phân bố bị giảm đi đáng kể do nạn săn bắt, mất môi trường sống và suy giảm nguồn thức ăn. Việt Nam hiện chỉ còn khoảng vài chục cá thể hổ hoang dã đang phân bố rải rác ở một số vườn quốc gia và khu bảo tồn.