IPSARD tuyển Điều phối PPP

Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn (IPSARD) đang tuyển 01 Điều phối PPP, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email thanhhuyenipsard@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 22/12/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.