HELVETAS tuyển 02 vị trí

Tổ chức HELVETAS quốc tế tại Việt Nam hiện đang tuyển 01 Quản lý dự án và 01 Cán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội.

Liên hệ:

HELVETAS Vietnam, 298F Kim Mã, Hà Nội
Email: trieu.tuanh@helvetas.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 10/01/2016