CHANGE tuyển Phó Giám đốc

Tổ chức CHANGE đang tuyển 01 Phó Giám đốc

Ứng viên quan tâm gửi đơn xin việc và hồ sơ đến địa chỉ email: hr@changevn.org

Hạn chót: 25/6/2015.

Thông tin chi tiết xem tại đây.