ChildFund Việt Nam tuyển cán bộ hành chính

ChildFund Việt Nam cần tuyển cán bộ hành chính khu vực (ngắn hạn) cho chương trình thể thao vì phát triển, làm việc tại Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: 26/8/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link đăng tuyển.