PATH tuyển Cán bộ giám sát và đánh giá

Tổ chức PATH tại Việt Nam hiện đang tuyển 01 Cán bộ giám sát và đánh giá, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng xem thông tin chi tiết và đăng ký online tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 20/12/2015