Đồng Nai đề xuất đóng cửa các lò gạch gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – UBND tỉnh Đồng Nai vừa có buổi tiếp xúc với các sở, ngành, địa phương về việc điều chỉnh lộ trình chấm dứt hoạt động sản xuất gạch đất sét nung trên địa bàn toàn tỉnh.

Theo quan điểm của tỉnh phải kiên quyết đóng cửa tất cả các lò gạch gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống các khu dân cư. Hiện toàn tỉnh có 142 lò gạch đất sét nung đang hoạt động, hầu hết đều là lò gạch thủ công, thủ công cải tiến, lò vòng không tuân thủ đầy đủ pháp luật về xây dựng, đất đai, môi trường, như không có giấy phép xây dựng, hoặc không có báo cáo đánh giá tác động môi trường; sử dụng rác thải công nghiệp như vải vụn, nhựa phế phẩm làm nguyên liệu đốt gây ô nhiễm môi trường.

Theo đề xuất của Sở Xây dựng, đến cuối năm 2015 sẽ kiên quyết đóng cửa các lò gạch thủ công, thủ công cải tiến và lò vòng sử dụng nguyên liệu hóa thạch, đến cuối năm 2016 sẽ đóng cửa lò đứng liên tục, đến cuối năm 2017 chấm dứt hoàn toàn hoạt động của các lò vòng không sử dụng nguyên liệu hóa thạch.

Nguồn: