WVV tuyển Quản lý Dự án

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới Việt Nam (WVV) tuyển 01 Quản lý Dự án

Liên hệ:

Ban văn hóa và con người WVV

Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Nội

Điện thoại: 04. 39439920 (máy lẻ 118)

Ứng viên đăng ký tại đây

Hạn chót nhận hồ sơ: 23/01/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.