ILO tuyển Trợ lý

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) cần tuyển Trợ lý chương trình và truyền thông, làm việc tại Hồ Chí Minh.

Hạn chót nộp hồ sơ: 24/02/2019

Tham khảo thông tin chi tiết và đăng ký tại đây