PSI tuyển Cán bộ Dịch vụ Sức khỏe

Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) tuyển Cán bộ Dịch vụ Sức khỏe

Hạn nộp hồ sơ: trước ngày 26/8/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.