Agriterra tuyển Tư vấn truyền thông

Tổ chức Agriterra cần tuyển Tư vấn truyền thông cho Dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ.

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây.

Hạn nộp hồ sơ: 26/3/2020

Liên hệ: tam@agriterra.org