RECOFTC tuyển Cán bộ

Trung tâm vì Con người và Rừng (RECOFTC) – tổ chức phi lợi nhuận quốc tế trong lĩnh vực lâm nghiệp cộng đồng, cần tuyển 01 cán bộ chương trình cao cấp.

Liên hệ:

Hòm thư 1111, Bưu điện Kasetsart, Bangkok, 10903, Thái Lan

Điện thoại: 6629405700 – Fax: 6625614880, 6625620960

Email: info@recoftc.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 27/10/2014

Thông tin chi tiết xem tại đây.