MCD tuyển Cán bộ chương trình

Trung tâm Bảo tồn Sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) đang tuyển 01 Cán bộ chương trình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email: hoanganh@mcdvietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.