Greentech tìm ý tưởng xử lý chất thải rắn sinh hoạt

Cuộc thi Greentech (Sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên toàn quốc) do Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì tổ chức nhằm tìm ra những giải pháp khả thi, hiệu quả cao trong giảm thiểu, xử lý và quản lý chất thải rắn sinh hoạt để nhân rộng, cải thiện môi trường.

Nội dung Cuộc thi gồm 3 hạng mục:

  • Hạng mục I – Sáng kiến, ý tưởng giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
  • Hạng mục II – Giải pháp công nghệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
  • Hạng mục III – Mô hình quản lý, giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt có sự tham gia của cộng đồng.

Đối tượng tham gia: Tất cả các cá nhân, cơ quan, tổ chức và cộng đồng trên toàn quốc có các sáng kiến, giải pháp và mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt hiệu quả

Hồ sơ tham dự bao gồm:

  • 01 Bản đăng ký tham dự cuộc thi của tập thể, cá nhân, cộng đồng (theo mẫu).
  • 02 ảnh (cỡ 4×6 cm) của cá nhân hoặc các thành viên của nhóm cá nhân, biểu tượng (logo) của tập thể (nếu có).
  • 01 bản mô tả về sáng kiến, giải pháp hoặc mô hình giảm thiểu và xử lý chất thải rắn sinh hoạt (theo mẫu).
  • 10 ảnh mô tả về quá trình thực hiện và hiệu quả của sáng kiến/giải pháp/mô hình.
  • Một video clip dài 5 đến 10 phút về sáng kiến/giải pháp/mô hình.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ ngày 01/01/2020 đến hết ngày 30/6/2020 (tính theo dấu bưu điện đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện).

Địa chỉ gửi hồ sơ qua đường bưu điện: Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà Báo Tài nguyên và Môi trường, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, Hà Nội;

Địa chỉ gửi hồ sơ đối với bản điện tử: Greentech.monre@gmail.com.

Mọi thông tin chi tiết, vui lòng truy cập trang web https://www.greentech.info.vn, http://tainguyenmoitruong.gov.vn hoặc số điện thoại 0903208864, 0924057263.