ATP tuyển Cán bộ bảo tồn rùa

Chương trình Bảo tồn rùa Châu Á (ATP) đang tuyển 01 Cán bộ bảo tồn rùa, làm việc tại Ninh Bình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email hvha@asianturtleprogram.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 08/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.