Siêu bão chưa từng thấy cuốn trôi ôtô như đồ chơi ở Mexico

Nguồn: