WVV tuyển nhiều vị trí

World Vision Vietnam (WVV) tuyển 01 thủ thư làm việc tại huyện Triều Phong, Quảng Trị; 01 thủ thư kiêm kế toán làm việc tại Na Hang, Tuyên Quang và 01 cố vấn phát triển làm việc ở Bá Thước, Thanh Hóa; 01 cán bộ tín dụng làm việc tại Hưng Yên; 01 điều phối Chương trình Phát triển khu vực làm việc ở Yên Bái; 01 cán bộ khu vực về phát triển kinh tế và nông nghiệp làm việc ở Yên Bái.

Thông tin chi tiết vui lòng xem bên dưới:

Thủ thư làm việc ở Triểu Phong, Quảng Trị  – Hạn cuối nộp hồ sơ: 27/03/2014

Thủ thư kiêm kế toán làm việc ở Na Hang, Tuyên Quang – Hạn cuối nộp hồ sơ: 02/04/2014

Cố vấn phát triển làm việc ở Bá Thước, Thanh Hóa – Hạn cuối nộp hồ sơ: 03/04/2014

Cán bộ tín dụng làm việc tại Hưng Yên –  Hạn cuối nộp hồ sơ: 02/04/2014

Điều phối Chương trình Phát triển khu vực làm việc ở Yên Bái – Hạn cuối nộp hồ sơ: 06/04/2014

Cán bộ khu vực về phát triển kinh tế và nông nghiệp làm việc ở Yên Bái –  Hạn cuối nộp hồ sơ: 06/04/2014