GNI tuyển Tình nguyện viên

Tổ chức Good Neighbors International tại Việt Nam (GNI) đang tuyển 01 Tình nguyện viên, làm việc bán thời gian tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email recruitment@gni.org.vn

Hạn chót nộp hồ sơ: 28/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.