VUSTA tuyển Cán bộ Dự án

Ban Hợp tác Quốc tế, Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam đang tuyển dụng 01 Cán bộ Dự án trong 02 năm.

Liên hệ:

Chị Đặng Thanh Thảo

Email: thaodang.hn@gmail.com hoặc vustaproject2015@gmail.com

Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 23/01/2015

Thông tin chi tiết về vị trí tuyển dụng: xem file đính kèm.