Blue Dragon Children tuyển Nhân viên xã hội

Tổ chức Trẻ Em Rồng Xanh (Blue Dragon Children’s Foundation) đang cần tuyển 01 Nhân viên xã hội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email laura@bdcf.orgchau@bdcf.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 02/11/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.