Xác nhận vốn chủ sở hữu trong hoạt động khoáng sản

ThienNhien.Net – Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã đề xuất cụ thể quy định về xác nhận vốn chủ sở hữu trong hoạt động khoáng sản.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo quy định tại Luật khoáng sản, một trong những điều kiện cấp Giấy phép khai thác khoáng sản là tổ chức, cá nhân phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 30% tổng số vốn đầu tư của dự án đầu tư khai thác khoáng sản. Để được cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản, tổ chức, các nhân phải có vốn chủ sở hữu ít nhất bằng 50% tổng vốn đầu tư thực hiện đề án thăm dò khoáng sản

Tại dự thảo Nghị định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất cụ thể quy định về xác nhận vốn chủ sở hữu trong hoạt động khoáng sản như sau:

Đối với doanh nghiệp mới thành lập gồm một trong các văn bản sau: 1- Biên bản góp vốn của các cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần hoặc của các thành viên sáng lập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên, kèm theo văn bản xác nhận của ngân hàng thương mại được phép hoạt động tại Việt Nam về số tiền ký quỹ của các thành viên sáng lập; 2- Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức; 3- Bản đăng ký vốn đầu tư của chủ sở hữu doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân và đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là cá nhân.

Đối với doanh nghiệp đang hoạt động gồm một trong các văn bản sau: 1- Văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập về mức vốn hiện có thuộc sở hữu của doanh nghiệp đó trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp tại thời điểm 2 năm gần nhất tính đến thời điểm nộp hồ sơ; 2- Quyết định giao vốn của chủ sở hữu đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà chủ sở hữu là một tổ chức.

Đối với hộ kinh doanh gồm một trong các văn bản sau: 1- Các văn bản chứng minh tài sản là bất động sản mà cá nhân, hộ gia đình hoặc nhóm người đăng ký kinh doanh đang sở hữu; 2- Các giấy tờ có giá gồm: trái phiếu, cổ phiếu, sổ tiết kiệm hoặc tiền mặt mà cá nhân, hộ gia đình hoặc nhóm người đăng ký kinh doanh đang sở hữu.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý tại đây.