Điều chỉnh vốn dự án xóa đói giảm nghèo bền vững tại Bắc Kạn

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa phê duyệt nội dung điều chỉnh, phân bổ lại vốn của Hiệp định tài trợ cho dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn” vay từ Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế (IFAD).

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net
Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính thông báo cho Quỹ Phát triển nông nghiệp quốc tế và làm thủ tục điều chỉnh Hiệp định theo quy định.

UBND tỉnh Bắc Kạn tiến hành các thủ tục phê duyệt điều chỉnh văn kiện dự án theo Bảng điều chỉnh phân bổ lại vốn của Hiệp định tài trợ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Được biết, Mục tiêu của dự án “Quan hệ đối tác vì người nghèo trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn” là xoá đói giảm nghèo bền vững và xoá đói giảm nghèo một cách công bằng cho các hộ trên cơ sở sử dụng bền vững đất dốc được giao, thông qua phương thức tiếp cận mới. Theo đó, dự án sẽ tạo ra môi trường và thể chế đầu tư để người dân tiếp cận với thị trường và khoa học kỹ thuật để sản xuất hàng hoá.

Biện pháp cụ thể để đạt được mục tiêu xoá đói giảm nghèo bền vững là người dân sẽ được quyết định đầu tư kết cấu hạ tầng trên địa bàn, tiếp cận với các dịch vụ khuyến nông, khuyến lâm trên cơ sở nhu cầu thực tiễn, hình thành các nhóm sở thích để tăng cường hợp tác, liên kết trong quá trình sản xuất hàng hoá ; tăng cường năng lực chống chọi với các tác động dễ bị tổn thương như thiên tai, dịch bệnh…

Dự án được thực hiện trên địa bàn 3 huyện Pác Nặm, Ba Bể và Na Rì từ năm 2009 đến hết năm 2014. Sẽ có khoảng 11 nghìn hộ nghèo ở ba huyện trên, chiếm 50% số hộ nghèo của toàn tỉnh Bắc Kạn, bằng khoảng 30% tổng số hộ trên địa bàn tỉnh được hưởng lợi từ dự án.