IFAD tuyển Thực tập sinh

Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) đang tuyển 01 Thực tập sinh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email kh.nguyen@ifad.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 27/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.