Cơ hội làm việc cho GIZ

Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đang cần tuyển Cán bộ hành chính và Trợ lý hành chính làm việc tại văn phòng Hà Nội.

Hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 11/01/2014.

Thông tin chi tiết về vị trí Cán bộ hành chính xem tại đây và vị trí Trợ lý hành chính xem tại đây.