Đắk Nông kỷ luật một loạt cán bộ kiểm lâm để mất rừng

ThienNhien.Net – Ngày 3/10, tin từ lãnh đạo Sở NN&PTNT tỉnh Đắk Nông cho biết vừa ra quyết định xử lý kỷ luật một loạt cán bộ kiểm lâm vì để mất rừng.

Theo đó, kỷ luật khiển trách hạt trưởng và hạt phó Hạt Kiểm lâm thị xã Gia Nghĩa do thiếu tinh thần, trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, để xảy ra phá rừng với diện tích lớn trên địa bàn xã Quảng Thành. Kỷ luật cảnh cáo kiểm lâm địa bàn xã Quảng Thành vì thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng kiểm tra, giám sát địa bàn để xảy ra phá rừng với diện tích lớn.

 Nhiều diện tích rừng ở Đắk Nông bị tàn phá vô tội vạ
Nhiều diện tích rừng ở Đắk Nông bị tàn phá vô tội vạ

Kỷ luật khiển trách đối với hạt phó và phó trạm trưởng trạm kiểm lâm địa bàn liên xã Quảng Sơn (Hạt Kiểm lâm huyện Đắk G’long) và khiển trách một kiểm lâm địa bàn xã Đác Ha để xảy ra phá rừng với diện tích lớn trong thời gian ngắn. Kiểm điểm, rút kinh nghiệm hạt trưởng, một hạt phó khác (Hạt Kiểm lâm Đắk G’long) và nhiều cán bộ kiểm lâm địa bàn các xã Quảng Sơn, Đắk Ha, Quảng Khê.

051015_kiemlam2Kỷ luật cảnh cáo đối với hạt phó Hạt Kiểm lâm huyện Đắk Song vì thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra tình trạng phá rừng thông dọc quốc lộ 14, tự ý tham mưu cho UBND huyện ban hành văn bản khai thác gỗ thông chết không đúng quy định.

Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Đắk Song cùng trạm phó trạm kiểm lâm rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 và một kiểm lâm địa bàn xã Trường Xuân bị khiển trách do buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát để xảy ra lấn chiếm đất rừng, dựng nhà trái phép nhưng không có biện pháp ngăn chặn kịp thời…

051015_kiemlam3Ngoài ra, trạm trưởng trạm kiểm lâm rừng phòng hộ cảnh quan quốc lộ 14 và kiểm lâm địa bàn xã Nâm N’jang bị kiểm điểm rút kinh nghiệm…