Social Impact tuyển Chuyên gia

Tổ chức Social Impact cần tuyển Chuyên gia đánh giá, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm đăng ký tại đây.

Hạn ứng tuyển: 22/11/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.