Dự án SME Trà Vinh tuyển Tư vấn

Dự án SME Trà Vinh đang tuyển Tư vấn về chuỗi giá trị.
Liên hệ:
BQL Dự án Phát triển Doanh nghiệp nhỏ và vừa Tỉnh Trà Vinh
Số 19A, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 2, Thành phố Trà Vinh
Liên hệ: Anh Nguyễn Duy Linh, Điều phối viên Hợp phần 1,
Điện thoại: 0982 675 875
Hạn chót gửi đề xuất: 11/7/2016
Thông tin chi tiết: Thông báo, Tham chiếu công việc