Room to Read tuyển Cán bộ chương trình

Tổ chức Phi chính phủ quốc tế Room to Read đang tuyển 01 Cán bộ chương trình.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ Email: hrvn@roomtoread.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 11/10/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.