Hà Nội phát động chiến dịch vì môi trường nông thôn bền vững

ThienNhien.Net – Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân Thủ đô, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã ký ban hành kế hoạch hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2015 với chủ đề “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững.”

Theo nội dung kế hoạch, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn là dịp quy tụ các tổ chức, doanh nghiệp, nhóm cộng đồng và từng cá nhân cùng tham gia các hoạt động trồng cây, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, nước thải; tăng cường công tác xã hội hóa về bảo vệ môi trường, phát huy phong trào bảo vệ môi trường trên địa bàn Thủ đô.

Trên tinh thần đó, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác truyền thông; chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn 17 huyện ra quân dọn dẹp vệ sinh để hưởng ứng chiến dịch.

Ảnh minh họa: TTXVN
Ảnh minh họa: TTXVN

Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cũng yêu cầu Sở Xây dựng chỉ đạo các đơn vị vệ sinh môi trường thu gom rác thải, tăng cường công tác dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn các quận, thị xã Sơn Tây; phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận trong công tác nạo vét cống rãnh, khơi thông dòng chảy, thu gom rác thải và dọn dẹp vệ sinh trên địa bàn đến ngày 20/9.

Đối với Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh yêu cầu lãnh đạo các địa phương vận động cán bộ, nhân dân treo băng rôn, pano, áp phích với khẩu hiệu “Hãy hành động vì môi trường nông thôn bền vững”; đẩy nhanh việc vận chuyển, xử lý lượng rác thải tồn đọng tại các điểm tập kết, trung chuyển tạm thời trên địa bàn các huyện đến khu xử lý tập trung của thành phố.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, xử lý kiên quyết, kịp thời các vi phạm pháp luật trong hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải vào bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Để công tác hưởng ứng Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn đật hiệu quả cao, Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh cũng kêu gọi các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các quy định bảo vệ môi trường và gìn giữ vệ sinh nơi công cộng; đổ rác, đốt rác đúng nơi quy định; không để rác sinh hoạt trên hè phố, lòng đường.