Miễn lệ phí trước bạ cho xe buýt sử dụng năng lượng sạch

ThienNhien.Net – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 140/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 hướng dẫn về lệ phí trước bạ.

Xe buýt sử dụng năng lượng sạch
Xe buýt sử dụng năng lượng sạch

Theo đó, thực hiện miễn lệ phí trước bạ đối với phương tiện vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt sử dụng năng lượng sạch.

Xe buýt sử dụng năng lượng sạch thuộc đối tượng được miễn lệ phí trước bạ là xe buýt sử dụng khí hóa lỏng, khí thiên nhiên, điện thay thế xăng, dầu đáp ứng được các tiêu chí kỹ thuật của Bộ Giao thông vận tải quy định.

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 20/10/2015.