Dự án nông lâm kết hợp góp phần giảm nghèo tại Quảng Nam

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án “Nông lâm kết hợp định hướng thị trường góp phần giảm nghèo tại Quảng Nam – giai đoạn mở rộng” do Chính phủ Italia tài trợ thông qua Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) với tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại 500.000 USD.

Ảnh minh họa: ThienNhien.Net

Trên cơ sở góp ý của các cơ quan, UBND tỉnh Quảng Nam đã hoàn thiện Văn kiện dự án, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Dự án này sẽ được thực hiện trên địa bàn 6 xã: Tam Lộc (huyện Phú Ninh), Tiên Sơn, Tiên Cẩm, Tiên Hà, Tiên Phong và Tiên Thọ (huyện Tiên Phước).

Mục tiêu của dự án là góp phần vào nỗ lực giảm nghèo của tỉnh Quảng Nam, giúp bảo tồn tài nguyên thiên nhiên thông qua việc xây dựng và phát triển mô hình nông lâm kết hợp chất lượng cao và bền vững.

Trong đó tập trung phát triển 1.500 ha vườn nhà và vườn rừng theo định hướng thị trường; hỗ trợ xây dựng và phát triển doanh nghiệp; thực hiện thí điểm tài chính vi mô tuyến thôn; phát triển hệ thống dịch vụ khuyến nông khuyến lâm; xây dựng hệ thống thông tin thị trường để hỗ trợ 5 loại hình nông lâm kết hợp như kinh tế hộ gia đình vườn nhà, kinh tế hộ gia đình vườn rừng, vườn ươm hộ gia đình, quỹ tiết kiệm và tín dụng theo nhóm hộ, doanh nghiệp nông lâm kết hợp nhóm hộ.