PARAFF mời nộp đề xuất dự án

Quỹ hỗ trợ Sự tham gia của Người dân và Trách nhiệm Giải trình (The Public Participation and Accountability Facilitation Fund – PARAFF) thông báo mời các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận Việt Nam nộp đề xuất dự án để nhận tài trợ.

Đề xuất dự án bao gồm: (i) Ý tưởng dự án kèm ngân sách tóm tắt; và (ii) Đề xuất dự án kèm ngân sách chi tiết.

Hình thức nộp đề xuất dự án:

– Nộp bản mềm ý tưởng dự án kèm ngân sách tóm tắt bằng tiếng Việt cho Ban thư ký PARAFF tại địa chỉ email office.paraff@gmail.com trước 17.00 giờ ngày 14/06/2013 để được đánh giá sơ bộ.

– Nộp bản cứng và bản mềm đĩa CD đề xuất dự án kèm ngân sách chi tiết bằng tiếng Việt qua đường bưu điện, dịch vụ chuyển phát, hoặc trực tiếp gửi đến Ban thư ký PARAFF trước 17.00 giờ ngày 29/07/2013 theo địa chỉ sau:

Quỹ hỗ trợ sự Tham gia của người dân và Trách nhiệm giải trình

Phòng 303 – nhà B3, tầng 3, Khu Ngoại giao đoàn Vạn Phúc

298 phố Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: (+84) 04-6273 6531; Fax: (+84) 04-6273 6542

Email: office.paraff@gmail.com

Thông tin chi tiết vui lòng xem tại đây