SNV tuyển Thực tập sinh

Tổ chức Phát triển Hà Lan tại Việt Nam (SNV) tuyển 01 Thực tập sinh cho Dự án ENRICH.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ đến địa chỉ email snvvietnamjobs@snvworld.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 08/09/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.