Save the Children tuyển Quản lý dự án

Tổ chức Bảo vệ trẻ em tại Việt Nam (Save the Children) đang tuyển 01 Quản lý dự án.

Liên hệ:

Bộ phận Nhân sự, Save the Children
Số 66, Võ Văn Tần, Đà Nẵng
Email: Vietnam.HR@savethechildren.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 04/09/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.