MAG tuyển Cán bộ giám sát

Tổ chức MAG quốc tế tại Việt Nam cần tuyển 01 Giám sát quản lý chất lượng y tế, làm việc tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị.

Ứng viên quan tâm có thể gửi hồ sơ qua email đến vn.hrm@maginternational.org

Hạn cuối nộp hồ sơ: 05/09/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.