Projects Abroad tuyển Điều phối viên

Tổ chức quốc tế Projects Abroad đang cần tuyển 01 Điều phối viên dự án, làm việc tại Văn phòng Hà Nội.

Ứng viên quan tâm có thể xem thông tin chi tiết và đăng ký tại đây.

Hạn chót nộp hồ sơ: 12/01/2019