Khung chương trình hỗ trợ ứng phó biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Khung chính sách năm 2016 thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu (SP-RCC).

Trong đó, có các nội dung: Nâng cao tiêu chuẩn về hiệu suất năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho tủ lạnh gia dụng; xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế hỗ trợ phát triển điện mặt trời; xây dựng Luật lâm nghiệp mới thay thế Luật bảo vệ và phát triển rừng số 29/2004/QH11; xây dựng tài liệu giáo dục trường học an toàn cấp tiểu học; xây dựng lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại các tỉnh, thành phố…

Ảnh minh họa: Tin Môi Trường
Ảnh minh họa: Tin Môi Trường

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch, bố trí đủ kinh phí triển khai thực hiện Khung chính sách năm 2016, bảo đảm hoàn thành các nội dung cam kết với các đối tác phát triển.

Các Bộ: Tài nguyên và Môi trường,Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế tiếp tục trao đổi với các đối tác phát triển, thống nhất các nội dung của Khung chính sách giai đoạn 2016-2020 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.