Youth-led Innovation Lab tuyển Cán bộ truyền thông

Youth-led Innovation Lab đang cần tuyển 01 Cán bộ truyền thông, làm việc tại TP Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm đăng ký tại: https://bit.ly/YIL-ApplyForm

Hạn cuối nộp hồ sơ: 18/11/2019

Thông tin chi tiết xem tại đây.