Aus4Equality tuyển kiểm toán

Chương trình Aus4Equality|GREAT cần tuyển kiểm toán độc lập cho các dự án đang triển khai tại Sơn La và Lào Cai.

Hạn nộp hồ sơ: 17:00 PM 8/9/2020

Ứng viên quan tâm vui lòng tham khảo chi tiết tại link.