Bổ sung mỏ đất sét Đồi Thị (Hà Nam) vào quy hoạch

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung mỏ đất sét Đồi Thị (xã Liên Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) vào Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản làm xi măng ở Việt Nam đến năm 2020 để làm nguyên liệu cho Công ty cổ phần xi măng Vicem Bút Sơn.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện cấp giấy phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật khoáng sản.