PSI tuyển điều phối viên

Tổ chức Dịch vụ Dân số Quốc tế (PSI) cần tuyển 01 điều phối viên dịch vụ sức khỏe

Hạn cuối nộp hồ sơ: 17h ngày 15/10/2012

Thông tin chi tiết xem tại đây.