VECO Việt Nam tuyển Tư vấn

Tổ chức VECO tại Việt Nam tuyển 01 Tư vấn tiến hành khảo sát các cửa hàng bán rau an toàn và hữu cơ trong 6 quận nội tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm gửi hồ sơ về địa chỉ email: leandro@veco.org.vn

Hạn nộp hồ sơ: 06/08/2015

Thông tin chi tiết xem tại đây.